top of page
bgImage

Methode, Technieken en Begeleidingsvormen

Emotioneel Evenwicht (EE) en Emotional Freedom Techniques (EFT) zijn krachtig werkende methode op basis van affirmaties en acupressuur, waarbij onverwerkte emoties worden geheeld en geblokkeerde energie weer gaat stromen.


FEET (Fysio Emotionele Energetische Therapie) is een holistische therapie die meer inzicht verschaft in de fijnstoffelijke, menselijke energieën. Storende emotionele trauma's uit een al dan niet lang verleden worden opgespoord en hun saboterende werking op het dagelijkse leven wordt ontkracht. FEET is een samenbundeling van oude kennis en moderne wetenschap. De beschouwde energetische structuren zijn afkomstig uit de oud Indische veda's. De techniek om de emoties los te laten, evenals de opvatting over de relatie tussen de organen en de emoties, komt uit de Chinese geneeskunde. Voor de eliminatie van emoties gebruiken we eveneens een techniek uit de Chinese geneeskunde (de nulpuntstimulatie van het harmoniseringspunt in de oren via acupressuur) in samenwerking met sjamanistische ademtechnieken.


Omega Health Coaching is holistische methode ontwikkeld door de arts Roy Martina. Centraal staat het onderzoeken van oorzaken en oplossingen voor emotionele, lichamelijke en mentale blokkades door middel van spierspanning (kinesiologie) en communicatie met het onderbewuste. Het biedt de mogelijkheid om bewuste en onbewuste blokkades op te lossen, waardoor je meer in harmonie komt met jezelf en de wereld rondom. Je innerlijke kracht komt vrij en je werkelijke potentieel kan open bloeien.

Omega Health Coaching geeft je ook toegang tot het autonome zenuwstelsel dat alle lichaamsfuncties van de stofwisseling tot het immuunsysteem beheert.

De coach leert aan de cliënt hoe hij zijn zelfgenezend vermogen kan aanwenden en belemmerende patronen in zijn leefwijze kan doorbreken. Het effect daarvan is een verbeterde levenskwaliteit op alle terreinen. Omega werkt daarmee ook preventief op het ontstaan van ziekten.

De onderliggende VISIE bij Omega is dat het fysieke lichaam slechts een aspect is van het totale wezen dat wij zijn. We bestaan uit een Body, Mind, Soul en Spirit, die elkaar over en weer beïnvloeden. Ziekte en lichamelijke klachten zijn signalen dat er ergens op een van deze niveaus iets geheeld dient te worden. Bij Omega richten we ons niet op symptoombestrijding, maar gaan we op zoek naar de onderliggende oorzaken.


Chakra Balancing Technique (CBT) : Chakra betekent in het Sanskriet ‘wiel’. Het zijn energiecentra in het lichaam, die door rotatie energie aantrekken of afgeven. Onverwerkte thema’s belemmeren de chakra’s. Met CBT worden chakra’s weer in balans gebracht. Je krijgt hierbij inzicht in je levenslessen.


Vijf elementen therapie: doorheen de symboliek van de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal, water) leer je stress, angsten, zorgen, boosheid, verdriet, onzekerheid, … transformeren naar optimisme, vreugde, zachtheid, innerlijke rust en levenskracht.


Innerlijk kind Healing: Basisbehoeften zoals acceptatie, aandacht, waardering, bevestiging, aanmoediging, veiligheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip, die niet volledig vervuld zijn in tijdens de eerste 7 levensjaren, kunnen maken dat afhankelijkheid van anderen ontstaat om deze basisbehoeften te vervullen. Innerlijk kind Healing geeft de kans om met innerlijke liefde en warmte deze basisbehoeften van binnen uit te vervullen en terug in contact te komen met vrijheid, levensvreugde en speelsheid.


► Trance Coaching : een vorm van lichte hypnose waarbij cliënten in staat zijn om in contact te komen met hun werkelijke vermogens en potentieel. Het bewuste en onderbewuste worden op één lijn gebracht met de levenskrachtige, vreugdevolle, gezonde identiteit.

bottom of page